top of page

॥ শ্রীরাধাস্তোত্রং উদ্ধবকৃতম্ ॥

Updated: Jun 25, 2020


॥ অথ উদ্ধবকৃতং শ্রীরাধাস্তোত্রম্॥ উদ্ধব উবাচ । বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতম্ । যৎ কীর্তিকীর্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১॥ নমো গোকুলবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ । শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ চন্দ্রাবত্যৈ নমো নমঃ ॥ ২॥ তুলসীবনবাসিন্যৈ বৃন্দারণ্যৈ নমো নমঃ । রাসমণ্ডলবাসিন্যৈ রাসেশ্বর্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩॥ বিরজাতীরবাসিন্যৈ বৃন্দায়ৈ চ নমো নমঃ । বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ কৃষ্ণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪॥ নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ । কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎ প্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫॥ নমো বৈকুণ্ঠবাসিন্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ । বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬॥ সর্বৈশ্বর্যাধিদেব্যৈ চ কমলায়ৈ নমো নমঃ । পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ৭॥ মহাবিষ্ণোশ্চ মাত্রে চ পরাদ্যায়ৈ নমো নমঃ । নমঃ সিন্ধুসুতায়ৈ চ মর্ত্যলক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮॥ নারায়ণপ্রিয়ায়ৈ চ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ । নমোঽস্তু বিষ্ণুমায়ায়ৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ ॥ ৯॥ মহামায়াস্বরূপায়ৈ সম্পদায়ৈ নমো নমঃ । নমঃ কল্যাণরূপিণ্যৈ শুভায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ১০॥ মাত্রে চতুর্ণাং বেদানাং সাবিত্র্যৈ চ নমো নমঃ । নমো দুর্গবিনাশিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ১১॥ তেজঃসু সর্বদেবানাং পুরা কৃত্যুগে মুদা । অধিষ্ঠানকৃতায়ৈ চ প্রকৃত্যৈ চ নমো নমঃ ॥ ১২॥ নমস্ত্রিপুরহারিণ্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ । সুন্দরীষু চ রম্যায়ৈ নির্গুণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ১৩॥ নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ নির্গুণায়ৈ নমো নমঃ । নমো দক্ষসুতায়ৈ চ সত্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৪॥ নমঃ শৈলসুতায়ৈ চ পার্বত্যৈ চ নমো নমঃ । নমো নমস্তপস্বিন্যৈ হ্যুমায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ১৫॥ নিরাহারস্বরূপায়ৈ হ্যপর্ণায়ৈ নমো নমঃ । গৌরীলোকবিলাসিন্যৈ নমো গৌর্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৬॥ নমঃ কৈলাসবাসিন্যৈ মাহেশ্বর্যৈ নমো নমঃ । নিদ্রায়ৈ চ দয়ায়ৈ চ শ্রধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ১৭॥ নমো ধৃত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ । তৃষ্ণায়ৈ ক্ষুৎস্বরূপায়ৈ স্থিতিকর্ত্র্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৮ । নমঃ সংহাররূপিণ্যৈ মহামার্যৈ নমো নমঃ । ভয়ায়ৈ চাভয়ায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ১৯॥ নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ । নমস্তুষ্ট্যৈ চ পুষ্ট্যৈ চ দয়ায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ২০॥ নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ । ক্ষুত্পিপাসাস্বরূপায়ৈ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ২১॥ নমো ধৃত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ চেতনায়ৈ চ নমো নমঃ । সর্বশক্তিস্বরূপিণ্যৈ সর্বমাত্রে নমো নমঃ ॥ ২২॥ অগ্নৌ দাহস্বরূপায়ৈ ভদ্রায়ৈ চ নমো নমঃ । শোভায়ৈ পূর্ণচন্দ্রে চ শরৎ পদ্মে নমো নমঃ ॥ ২৩॥ নাস্তি ভেদো যথা দেবি দুগ্ধধাবল্যয়োঃ সদা । যথৈব গন্ধভূম্যোশ্চ যথৈব জলশৈত্যয়োঃ ॥ ২৪॥ যথৈব শব্দনভসোর্জ্যোতিঃ সূর্যকয়োর্তথা । লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধাবয়োস্তথা ॥ ২৫॥ চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুত্তরং সতি । ইত্যুক্ত্বা চোদ্ধবস্তত্র প্রণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ২৬॥ ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তি পূর্বকম্ । ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে হরিমন্দিরম্ ॥ ২৭॥ ন ভবেদ্ বন্ধুবিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ সুদারুণঃ । প্রোষিতা স্ত্রী লভেৎ কান্তং ভার্যাভেদী লভেৎ প্রিয়াম্ ॥ ২৮॥ অপুত্রো লভতে পুত্রান্ নির্ধনো লভতে ধনম্ । নির্ভুমির্লভতে ভূমিং প্রজাহিনো লভেৎ প্রজাম্ ॥ ২৯॥ রোগাদ্ বিমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেৎ বন্ধনাৎ। ভয়ান্মুচ্যেৎ ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ ॥ ৩০॥ অস্পষ্টকীর্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩১॥ ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে উদ্ধবকৃতং শ্রীরাধাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

Comments


Be Inspired
bottom of page